:
(423) 233 15 64
8 914 728 09 57
email:
favorit_trade@mail.ru15
! . OTAFUKU () 41-44.


15
OTAFUKU( ) 2017/18.


24
60 %


15
!!!!


16
20 % PEACOCK


25
20 % .


14
, , .

»
HB-871 (PEARL METAL)
 450
PEARL METAL
Otafuku BS-314
 500
(Otafuku)
DIO
 520
 1 350 
DIO
. + TOSHO KANAMORI. 3
 800
TOSHO KANAMORI
Gaspard Et Lisa
 850
 1 300 
Gaspard Et Lisa
PEARL HB-2423
 850
PEARL<
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11