:
(423) 233 15 64
8 914 728 09 57
email:
favorit_trade@mail.ru14
.


14
!!! , DUNLOP KOSHIN DAIICHI.


15
! . OTAFUKU () 41-44.


15
OTAFUKU( ) 2017/18.


24
60 %


15
!!!!


16
20 % PEACOCK


25
20 % .


14
, , .

»
. + TOSHO KANAMORI. 3
 800
TOSHO KANAMORI
Gaspard Et Lisa
 850
 1 300 
Gaspard Et Lisa
PEARL HB-2423
 850
PEARL METAL
Rody
 935
 2 150 
Rody
- TAFUCO F-2462
 950
TAFUCO
Otafuku JW-161
 990
(Otafuku)
Otafuku JW-162
 990
(Otafuku)
MEIHO BM-350
 1 000
MEIHO
PEARL H-6826
 1 050
PEARL METAL
- PEARL, 450 H-7566
 1 050
PEARL METAL
- PEARL, 450 H-7567
 1 050
PEARL METAL
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11